Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning
09:00 - 12:00 Folketspark, Forshaga
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Covid-19 information och om läget inom äldrevården och om besöksförbuden på särskilt boende

 •   3

  Samordningen, information och kommunikation i arbetet med Covid-19 i kommunen och regionen

 •   4

  Digitalisering inom vården. Hur långt har vi kommit i Forshaga?

 •   5

  Redovisning av brukarundersökning inom LSS

 •   6

  Centrumplaner, översiktsplanen och andra aktuella planer

 •   7

  Hur det med det nya LSS-boendet och mellanboendet Åsmyren

 •   8

  Hur går det med Fixartjänsten?

 •   9

  Äldreomsorgslyftet

 •   10

  Frågor från rådet i mars 2020

 •   11

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.