Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning
09:00 - 12:00 Folketshus, danssalen
 •   1

  Mötets öppnande och val justerare

 •   2

  Agera Värmland

 •   3

  Barn och utbildningsförvaltningen presenterar sin verksamhet för målgruppen inom rådet

 •   4

  Ekonomiskt läge

 •   5

  Vårdcentralen – aktuellt läge

 •   6

  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

 •   7

  Aktuellt läge Forsgården och Åshöjda

 •   8

  Val av kontaktpersoner för beredningar och remissärenden

 •   9

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.