Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning
09:00 - 12:00 Folketshus, Mosebacke
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Medverkan i projekt Tillgänglig digital

 •   3

  Fallolyckor

 •   4

  Läkemedelsgenomgångar för brukare i hemtjänsten

 •   5

  Krisplanering angående transporter och 62:ans ombyggnad

 •   6

  Aktuellt läge inom VON

 •   7

  Forsgården, uppdatering av nuläge

 •   8

  Arbetsprocesser i kommunen – KRPF som remissinstans

 •   9

  Förenklad biståndsbedömning/servicetjänster

 •   10

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.